Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość kierowania pytań prawnych przez lekarzy członków OIL w Rzeszowie za pośrednictwem adresu mailowego do prawnika adwokat dr Joanny Paśkiewicz. Odpowiedzi udzielane będą w formie mailowej, w terminie do 48 godzin od otrzymania pytania, na adres mailowy wskazany w korespondencji mailowej składającego pytanie. Do tego terminu nie wlicza się sobót i niedziel. Odpowiedź będzie udzielona po pozytywnej weryfikacji członkostwa lekarza przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie. W razie braku przynależności lekarza do tut. OIL, zapytanie prawnie nie zostanie obsłużone.

kontakt@oil.rzeszow.pl