Okręgowa Rada Lekarska

 

 

 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Rzeszowie obraduje zazwyczaj w pierwsze wtorki każdego miesiąca o godzinie 1500

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - każdy wtorek o godzinie 1500