aktualizacja danych kontaktowych

Lekarzu, Lekarzu dentysto,

jeśli zmieniłeś adres, telefon czy email, poinformuj nas o tym - informacja szczegółowa.

Aktualizacji danych kontaktowych można dokonać wypełniając formularz

Podpisany dokument można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: rejestr.oil64@hipokrates.org , pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie