Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Lekarskiej Regionu Rzeszowskiego

Z uwagi na wydłużającą się kolejkę oczekujących osób, Zarząd Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Lekarskiej informuje o uchwaleniu zmiany maksymalnej kwoty przyznawanych zapomóg z 35 000 zł na 20 000 zł. Zmiana obowiązuje od 01.01.2024 r.

Kontakt oraz aktualności dotyczące terminów przyznawania zapomóg na FB https://www.facebook.com/SWPLRzeszow

 

35-030 Rzeszów, ul. Dekerta 2. Telefon (17) 717 77 26.

Osoba odpowiedzialna: Pani Urszula Stachowicz - kasalek@o2.pl
 

czynne : środa, czwartek od 9.00 - 12.00

 

Formularze o przyznanie zapomogi zwrotnej można składać mailowo (skan formularza podpisany przez Składającego i żyrantów) na adres e-mail    kasalek@o2.pl