Okręgowy Sąd Lekarski

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Rzeszowie

dr n.med. Zenon Piechota - lekarz

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Rzeszowie

dr n.med. Sabina Kluz - lekarz
Artur Czurczak - lekarz dentysta