Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

lek. Krzysztof Marchewka

 

Tytuł zawodowy    lekarz
Specjalizacja    pediatria