Informacja w sprawie rejestru krajowych świadczeniodawców leczniczych

UWAGA!
INFORMACJA W SPRAWIE REJESTRU KRAJOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW LECZNICZYCH

W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” informujemy, że: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.
Zalecamy dużą ostrożność i dokładne rozważenie zasadności zawierania umowy lub przesyłania opłaty.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NIL.
http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-w-sprawie-rejestru-krajowych-swiadczeniodawcow-leczniczych
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem OIL w Rzeszowie tel. 17 717 77 24

Zalecamy dużą ostrożność i dokładne rozważenie zasadności zawierania umowy lub przesyłania opłaty .