Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie w sprawie wypowiedzi polityków

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

w sprawie pojawiających się w przestrzeni medialnej szkodliwych wypowiedzi polityków   

 

 

Prezydium ORL w Rzeszowie stanowczo protestuje przeciwko pojawiającym się w przestrzeni medialnej szkodliwym wypowiedziom polityków, które niszczą dorobek zawodowy lekarzy. Bezpodstawne oskarżenia wypaczające relacje z pacjentami nie służą naprawie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jedynymi organami mogącymi merytorycznie ocenić pracę i kompetencje lekarzy są Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Lekarski oraz Sąd Powszechny. Do czasu uprawomocnienia się wyroków w/w sądów należy zawsze i w każdym przypadku stosować cywilizowane domniemanie niewinności.

Apelujemy o zaprzestanie dyskredytowania zawodu lekarza w celach politycznych.

 

 

Zastępca  Sekretarza  ORL                                                                          Prezes  ORL

    Lek. Krystyna Cyran                                                                    lek. Krzysztof Marchewka