Komunikat w sprawie kolportażu Biuletynu OIL

KOMUNIKAT

W związku z aktualizacją baz danych uprzejmie prosimy osoby, które wyrażają chęć otrzymywania Biuletynu  OIL w Rzeszowie w formie papierowej o zgłoszenie tego faktu  do biura OIL.

W zgłoszeniu prosimy o podanie  imienia i nazwiska oraz aktualnego adresu do korespondencji.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem  : rejestr.oil64@hipokrates.org

lub telefonicznie  :

515 170 815, 607 365 537, (17)7776022;  (17) 717 77 24