zmarł dr n. med. Krzysztof Szuber Prezes ORL w Rzeszowie II, V i VI kadencji R.I.P.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dr n. med. Krzysztofa Szubera

Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

II, V i Vl kadencji

oraz

Członka Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy

Rodzinie

składają

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

Okręgowa Rada Lekarska

oraz

Pracownicy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie