Fotorelacja z przekazania karetki dla Szpitala Dziecięcego we Lwowie

Fotorelacja z przekazania przez Prezesów OIL w Rzeszowie oraz Prezesa Świętokrzyskiej OIL karetki dla Szpitala Dziecięcego OHMATDYT we Lwowie. Przedstawiciele obu izb zwiedzali szpital oraz rozmawiali z dziećmi poszkodowanymi podczas wybuchu na dworcu w Krematorsku. Karetkę odebrał dyrektor dr Fedir YUROCHKO - szef laryngologii.