WARSZTATY - KOMPETENCJE MIĘKKIE - Zasady komunikacji interpersonalnej i asertywności w relacjach lekarz- lekarz, lekarz- pacjent

Data wydarzenia: 21.09.2024

Zapraszamy do warsztatów z kompetencji miękkich.

Warsztaty odbędą się w grupach 20 osobowych w sali konferencyjnej przy ul. Dekerta 2 - siedziba OIL w Rzeszowie - Letni Pałacyk Lubomirskich

Przy większym zainteresowaniu z Państwa strony planujemy tworzenie list rezerwowych i wyznaczanie kolejnych terminów warsztatów.

Zapisy u Pani Agnieszki Korasadowicz tel. 17 717 77 24, 607 365 537 Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie. okm.oil64@hipokrates.org

 

21 września 2024 sobota w godz. 1000-1500

Zasady komunikacji interpersonalnej i asertywności w relacjach lekarz- lekarz, lekarz- pacjent

 

Prowadząca- Bożena Andrychowicz-psycholog, terapeutka, superwizorka i trenerka treningu interpersonalnego i warsztatów psychologicznych- rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

 

Program szkolenia :

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników szkolenia.
 • Uświadomienie roli i znaczenia komunikacji pozawerbalnej i słownej w relacjach z drugim człowiekiem, grupą osób, pacjentem.
 • Uczenie się budowania relacji opartej na dialogu
 • Zapoznanie uczestników z pojęciem asertywności  w relacjach i  znaczeniem zachowań asertywnych dla jakości relacji lekarz- pacjent, lekarz w relacji z innymi lekarzami
 • Przygotowanie uczestników do nawiązywania satysfakcjonujących relacji

Metoda pracy:

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, wymagającymi osobistego zaangażowania uczestników w jego przebieg

 

Tematyka szkolenia:

 • Komunikacja interpersonalna, jako podstawa satysfakcjonujących relacji lekarz- lekarz, lekarz- pacjent
 • Komunikacja pozawerbalna i słowna
 • Znaczenie komunikacji pozawerbalnej, a jakość kontaktu
 • Komunikacja dwustronna, spójność komunikatów pozawerbalnych i słownych
 • Komunikacja, jako przekaz informacji- jasność komunikatów
 • Bariery komunikacyjne w relacjach i skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi/ przekazywanie pacjentom „trudnych” informacji
 • Aktywne słuchanie, jako podstawa budowania relacji
 • Empatia w relacjach z pacjentami, lekarzami i personelem medycznymi- jej znaczenie
 • Asertywność w relacjach, jako skuteczny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Asertywna obrona swoich granic, asertywna odmowa, przyjmowanie i wyrażanie krytyki i pochwał, asertywne wyrażanie gniewu i złości bez naruszania granic innych osób
 • Znaczenie informacji zwrotnej w przekazywaniu ważnych komunikatów, wyrażaniu oczekiwań i motywowaniu pacjentów do leczenia
 • Deprywacja, inwazja, a dialog w budowaniu kontaktu z pacjentem, lekarzem, pozostałym personelem medycznym.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci prezentacji, która będzie omawiana w trakcie szkolenia oraz materiały potrzebne do ćwiczeń.