WARSZTATY - KOMPETENCJE MIĘKKIE - Stres i jego znaczenie w życiu człowieka. Profilaktyka wypalenia zawodowego

Data wydarzenia: 04.11.2023

Zapraszamy do warsztatów z kompetencji miękkich.

Warsztaty odbędą się w grupach 20 osobowych w sali konferencyjnej przy ul. Dekerta 2 - siedziba OIL w Rzeszowie - Letni Pałacyk Lubomirskich

Przy większym zainteresowaniu z Państwa strony planujemy tworzenie list rezerwowych i wyznaczanie kolejnych terminów warsztatów.

Zapisy u Pani Agnieszki Korasadowicz tel. 17 717 77 24, 607 365 537 Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie. okm.oil64@hipokrates.org

 

4 listopada 2023 sobota w godz. 1000-1500

Stres i jego znaczenie w życiu człowieka

Profilaktyka wypalenia zawodowego

 

Prowadząca- Bożena Andrychowicz-psycholog, terapeutka, superwizorka i trenerka treningu interpersonalnego i warsztatów psychologicznych- rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

 

Program szkolenia :

 

Cele szkolenia:

 

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem stresu, rodzajami stresu i jego znaczeniem w funkcjonowaniu człowieka
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z obszarami generującymi stres i sposobami radzenia sobie ze stresem
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do stosowania skutecznych technik relaksacyjnych
 • Stres u pacjenta, przygotowanie uczestników szkolenia do radzenia sobie ze stresem pacjenta
 • Profilaktyka wypalenia w zawodzie lekarza

 

 

Metoda pracy:

 

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, wymagającymi osobistego zaangażowania uczestników w jego przebieg

 

Tematyka szkolenia:

 

 

 • Czym jest stres w życiu człowieka? Czy należy bać się stresu?
 • Sytuacje generujące stres; obszary życia generujące stres
 • Stres w zawodzie lekarza; stres pacjenta
 • Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu/ zarządzanie czasem, wprowadzanie zmian
 • Racjonalna terapia zachowań
 • Metody i techniki relaksacyjne- uczenie się skutecznej relaksacji
 • Przyczyny wypalenia zawodowego/ Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci prezentacji, która będzie omawiana w trakcie szkolenia oraz materiały potrzebne do ćwiczeń.