WARSZTATY - KOMPETENCJE MIĘKKIE - Asertywność w relacjach ze współpracownikami i pacjentem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Data wydarzenia: 07.10.2023

Zapraszamy do warsztatów z kompetencji miękkich.

Warsztaty odbędą się w grupach 20 osobowych w sali konferencyjnej przy ul. Dekerta 2 - siedziba OIL w Rzeszowie - Letni Pałacyk Lubomirskich

Przy większym zainteresowaniu z Państwa strony planujemy tworzenie list rezerwowych i wyznaczanie kolejnych terminów warsztatów.

Zapisy u Pani Agnieszki Korasadowicz tel. 17 717 77 24, 607 365 537 Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie okm.oil64@hipokrates.org

 

 

7 pażdziernika 2023 sobota w godz. 1000-1500

Asertywność w relacjach ze współpracownikami i pacjentem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 

Prowadząca- Bożena Andrychowicz-psycholog, terapeutka, superwizorka i trenerka treningu interpersonalnego i warsztatów psychologicznych- rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

 

Program szkolenia :

 

Cele szkolenia:

 

  • Zapoznanie uczestników z pojęciem asertywności  w relacjach i  znaczeniem zachowań asertywnych dla jakości relacji lekarz- pacjent, lekarz w relacji z innymi lekarzami
  • Zapoznanie z technikami asertywnymi

 

 

Metoda pracy:

 

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, wymagającymi osobistego zaangażowania uczestników w jego przebieg

 

Tematyka szkolenia:

 

  • Czym jest asertywność i jej wpływ na relacje z pacjentem, lekarzem i personelem medycznym
  • Postawa asertywna w relacjach; Stanowienie swoich praw i szacunek dla praw drugiego człowieka
  • Asertywna obrona swoich granic, asertywna odmowa, przyjmowanie i wyrażanie krytyki i pochwał, asertywne wyrażanie gniewu i złości bez naruszania granic innych osób
  • Znaczenie informacji zwrotnej w przekazywaniu ważnych komunikatów, wyrażaniu oczekiwań i motywowaniu pacjentów do leczenia
  • Asertywność w relacjach, jako skuteczny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  • Asertywność w trudnych relacjach- ćwiczenie relacji opartych na asertywności

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci prezentacji, która będzie omawiana w trakcie szkolenia oraz materiały potrzebne do ćwiczeń.