Rada Ośrodka Kształcenia Medycznego lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

1. dr n. med. Stanisław Bajcar

2. prof. dr  hab. n. med. Krzysztof Gutkowski

3. prof. dr hab. n. med. Ryszard Korczowski

4. lek. dent. Radosław Maksymowicz – Kierownik Ośrodka Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Rzeszowie

5. prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

6. dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz

7. lek. med. Alfred Micał

8. prof. dr hab. n. med. Adam Reich

9. lek. dent. Lucyna Sroga -Szajer

10. lek. med. Janusz Starzec

11. lek. med. Maria Szuber


Rada Ośrodka Kształcenia Medycznego zwraca się z prośbą do lekarzy i lekarzy dentystów o dodawanie się do listy mailingowej OKM OIL w Rzeszowie pod adresem : okm.rzeszow@onet.pl

Lista mailingowa służyć będzie informowaniu lekarzy i lekarzy dentystów o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie. W treści maila prosimy podawać imię i nazwisko oraz aktualny adres e-mail do korespondencji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

- Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest  Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie z siedzibą: ul. Dekerta 2, 35-030 Rzeszów

- Pani/Pana dane osobowe ( imię nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą w celu obsługi szkoleń organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie - wysyłanie na adres e-mail informacji o organizowanych szkoleniach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
-Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektoroilrz@onet.pl  
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    
- Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.            
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.