Komisja Emerytów i Rencistów

Małgorzata Rodzińska   -  przewodnicząca

Zofia Koczela-Wlazło -wiceprzewodnicząca

Józefa Kukulska - Kędzierska - sekretarz

Lidia Błaszkowska - członek

Grażyna Tomaka - członek

 

 

 

klub seniora - pierwsza środa miesiąca godz 16:00