Komisja Finansowo-Bytowa

1. Krystyna Cyran                             Przewodnicząca

2. Jolanta Kluz – Zawadzka              Sekretarz

3. Radosław Maksymowicz               Członek

4. Jerzy Blajer                                   Członek