Komisja Etyki

Lekarzu, Lekarzu Dentysto!

Przeczytaj uważnie Kodeks Etyki Lekarskiej i zadaj pytanie, na jakie KEL nie odpowiada, a Twoim zdaniem odpowiadać powinien, bądź wskaż nam, które elementy KEL wymagają uszczegółowienia lub komentarza i prześlij nam Twoje sugestie:

zadajpytanie@nil.org.pl

Zadaniem Komisji Etyki Lekarskiej NRL IX kadencji jest przygotowanie projektu zmian redakcyjnych KEL i komentarza do KEL, które zostaną następnie przedłożone Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Lekarskiemu. Formułując konkretne pytanie do KEL wskażecie nam kierunek naszych prac, których celem jest stworzenie komentarza do KEL o wymiarze praktycznym, który ma się stać realną pomocą w Waszej codziennej pracy.

Nie oczekujemy opracowań tylko konkretnych wskazówek. Pytania i sugestie przesyłajcie proszę na adres mailowy zadajpytanie@nil.org.pl.

Artur de Rosier

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL

Komisja Etyki ORL w Rzeszowie IX kadencji

lek. Maria Pawlik - Przewodnicząca

lek. Marek Janicki - Wiceprzewodniczący

lek. Krzysztof Marchewka - sekretarz

lek. Jolanta Kluz Zawadzka

lek. Konrad Podpora

lek. Alicja Jędraszek


Komisja Etyki ORL w Rzeszowie VIII kadencji
Grażyna Bednarczyk
Barbara Duhl
Marek Janicki
Alicja Jędraszek
Jolanta Kluz- Zawadzka
Romana Lechwacka –Skręt
Krzysztof  Marchewka
Maria Pawlik
Konrad Podpora
Maria Szajner
Maria Szczepańska

 

Pliki do pobrania