Zapraszamy do udziału w ankiecie dot. działań samorządu

https://nil.org.pl/aktualnosci/8325-zapraszamy-do-udzialu-w-ankiecie-dot-dzialan-samorzadu

Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej w ramach cyklicznego badania przygotował ankietę dotyczącą oceny działania izb lekarskich oraz opinii na temat kierunków rozwoju samorządu lekarskiego. W drugiej odsłonie badania, pytania skupiają się również na identyfikacji i analizie aspektów etycznych oraz ograniczeń reklamy w zawodach lekarza i lekarza dentysty związanych z aktualizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Ankieta ma na celu lepszą diagnozę problemów, dopasowanie odpowiednich rozwiązań, wytyczenie priorytetów i kluczowych obszarów wymagających zmian i zaangażowania. Zebrane odpowiedzi będą nieocenionym źródłem informacji w kontekście oceny aktualnych praktyk i formułowania przyszłych strategii, co przełoży się na większą skuteczność działania samorządu lekarskiego na rzecz każdego lekarza i lekarza dentysty w Polsce.

Wypełnienie ankiety zajmie tylko kilka minut. Dzięki udziale w badaniu każdy lekarz i lekarz dentysta będzie miał wpływ na kształtowanie przyszłości samorządu lekarskiego oraz w promowaniu najwyższych standardów zawodowych i etycznych w systemie ochrony zdrowia.

LINK DO ANKIETY