Zapraszamy do warsztatów z kompetencji miękkich.

Zapraszamy do warsztatów z kompetencji miękkich.

Warsztaty odbędą się w grupach 20 osobowych w sali konferencyjnej przy ul. Dekerta 2 - siedziba OIL w Rzeszowie - Letni Pałacyk Lubomirskich

Przy większym zainteresowaniu z Państwa strony planujemy tworzenie list rezerwowych i wyznaczanie kolejnych terminów warsztatów.

Zapisy u Pani Agnieszki Korasadowicz tel. 17 717 77 24, 607 365 537 Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie okm.oil64@hipokrates.org

 

1 warsztat - 16 września 2023 sobota w godz. 1000-1500

Zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach lekarz- lekarz, lekarz- pacjent.

2 warsztat - 7 pażdziernika 2023 sobota w godz. 1000-1500

Asertywność w relacjach ze współpracownikami i pacjentem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

3 warsztat - 4 listopada 2023 sobota w godz. 1000-1500

Stres i jego znaczenie w życiu człowieka, Profilaktyka wypalenia zawodowego