I Rzeszowskie Spotkanie z Medycyna Paliatywną

„ Musimy spytać sami siebie, czy medycyna ma pozostać humanitarną i budzącą szacunek profesją, czy też bezosobowa nauką, która dąży raczej do przedłużana życia niż ograniczania ludzkiego cierpienia.„ - Elizabeth Kubler -Ross

Dnia 15.10.22r. w Letnim pałacu Lubomirskich tj. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie odbyło się I Rzeszowskie Spotkanie z Medycyna Paliatywną.

Konferencja została zorganizowana przez Vitares Hospicjum Domowe oraz Kliniczny Oddział Opieki Paliatywno – Hospicyjnej przy WSPR Rzeszów. Konferencja miała na celu propagowanie idei medycyny wspierającej – tj. opieki paliatywnej nad pacjentem z chorobą nowotworową.

W wydarzeniu wzięło udział ok.100 osób, a wśród nich lekarze specjaliści medycyny paliatywnej, onkologii, neurologii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, hematologii i chirurgii, a także pielęgniarki ( wiele ze specjalizacją z opieki paliatywnej i onkologii), a także psycholodzy, opiekunowie medyczni i rehabilitanci.

Jako prelegenci zostali zaproszone osoby na stałe związane z pracą w opiece paliatywnej, stąd poruszane tematy, dotyczyły praktycznych zagadnień, które w codziennej pracy medyków mogą służyć poprawie jakości życia pacjentów onkologicznych. Wykłady dotyczyły poprawy kontroli bólu, rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychiatrycznych, żywienia parenteralnego i dojelitowego, leczenia ran nowotworowych, a także poruszały zagadnienia dotyczące poprawy współpracy lekarzy onkologów z zespołami opieki paliatywnej.

Konferencja była dobrą okazją do spotkania się środowiska osób pracujących w opiece paliatywnej, dyskusji i wymiany doświadczeń, a także zacieśniania współpracy ze specjalistami z innych dziedzin, którzy również zajmują się pacjentami z chorobą nowotworową. Część wykładową zakończono koncertem muzycznym w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej w Rzeszowie.