Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Rzeszowie

Data wydarzenia: 02.04.2022, o godz. 09:00


Sprawozdawczo Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Rzeszowie, który odbędzie się w Sali wykładowej Hotelu Falcon w Rzeszowie ul. Jastrzębia 29. Obecność delegatów obowiązkowa!


Powrót do kalendarium