Stomatologia

 • Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w dn. 10.stycznia 2020r. podjęła uchwałę w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków  umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

  Źródło : https://nil.org.pl/wnioski-o-wzrost-wyceny-w-kontraktach-stm

  Zgodnie z ustaleniami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie zwraca się do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną, chcących włączyć się do akcji o wystąpienie do właściwego oddziału NFZ z wnioskiem o zmianę warunków umowy.

  Poniżej zamieszczamy wzór wniosku do pobrania. ZOBACZ plik info AKCJA DENTYŚCI

  UWAGA! Prosimy o przesyłanie wniosków do właściwego oddziału NFZ, a kopi do OIL w Rzeszowie.

  Uchwała nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r.

  w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków  umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów infomacje i wzór wniosku do pobrania w plikach poniżej
 • Zapraszamy do zapoznania się ze stenogramami dyskusji na temat profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży, jaka odbyła się w czasie posiedzenia Sejmu RP w dniu 10 stycznia 2020
 •   XIV Podkarpacka i III Międzynarodowa  Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Lekarzy Dentystów  - Hotel „Rzeszów”, 14.02-15.02.2020 r. karta zgłoszenia do pobrania poniżej
   
 • https://www.facebook.com/ksoilrzeszow - Nowa strona Komisji Stomatologicznej na FB.
 • Ochrona radiologiczna pacjemta 8 listopada 2019 szkolenie egzamin (materiały do pobrania poniżej)

  Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

 • 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Szczegóły na stronie internetowej NIL.

  Poniżej do pobrania wzór wniosku, jaki świadczeniodawcy NFZ mogą składać do oddziałów wojewódzkich NFZ.

 • Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną propozycję edukacyjną.
  Ta jednodniowa Konferencja pozwoli zapoznać się Państwu z nowymi technologiami i metodami leczenia. Tematykę powszechną we współczesnej stomatologii jaką jest stomatologia cyfrowa uzupełnią ciekawe propozycje, jak np. wykorzystanie jako biomateriał własnych zębów pacjenta czy aktualny temat recept elektronicznych , które mają obowiązywać od 1.01.2020.
  Zapraszamy do udziału w szkoleniu. materiały do pobrania poniżej

 • Rekomendacje antybiotyki w stomatologii (do pobrania poniżej pdf)

 • Komunikat Komisji Stomatologicznej w sprawie renegocjacji warunków umów z NFZ poniżej

 • Aktualne informacje w sprawie amalgamatu

 • Stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie oraz NIL w sprawie obowiązku posiadania separatorów amalgamatu  z dnia 11.12.2018r. (dokument do pobrania poniżej) oraz komunikat

 • Ochrona radiologiczna pacjenta (info w pliku pdf poniżej)

 

Strona dla lekarzy dentystów http://www.ksoil.rzeszow.pl (skład komisji, komunikaty, dokumenty, materiały naukowe).

Komisja Stomatologiczna zwraca się z prośbą do lekarzy stomatologów o dodawanie się do listy mailingowej Komisji stomatologicznej pod adresem: ks.oil.rzeszow@gmail.com.

Baza ta służyć będzie bieżącemu informowaniu lekarzy stomatologów o aktualnym wykazie szkoleń i konferencji organizowanych przez Komisję Stomatologiczną Oil w Rzeszowie.
W treści maila prosimy podawać: imię i nazwisko, numer PWZ oraz dane kontaktowe (aktualny adres e-mail do korespondencji).