Stomatologia

  • Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS:

    Państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 luty 2020 r . Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę jak i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą także skorzystać samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł / 300 % przeciętnego wynagrodzenia /, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne,zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy, FGŚP, FEP.  Przedsiębiorca jak i osoba dla niego pracująca zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

    Ze zwolnienia nie skorzystają firmy , które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r i nie regulowały składek pobieranych przez ZUS.

    Zwolnienie odbywa się na wniosek płatnika składek przekazany do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

  • Komunikat w sprawie koronawirusa do pobrania w plikach na dole strony

  • https://www.facebook.com/ksoilrzeszow - Nowa strona Komisji Stomatologicznej na FB.

 

Strona dla lekarzy dentystów http://www.ksoil.rzeszow.pl (skład komisji, komunikaty, dokumenty, materiały naukowe).

 

Komisja Stomatologiczna zwraca się z prośbą do lekarzy stomatologów o dodawanie się do listy mailingowej Komisji stomatologicznej pod adresem: ks.oil.rzeszow@gmail.com.

Baza ta służyć będzie bieżącemu informowaniu lekarzy stomatologów o aktualnym wykazie szkoleń i konferencji organizowanych przez Komisję Stomatologiczną Oil w Rzeszowie.
W treści maila prosimy podawać: imię i nazwisko, numer PWZ oraz dane kontaktowe (aktualny adres e-mail do korespondencji).