ogłoszenia różne

 • 12.12.2018 - Zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego do współpracy dla lekarzy specjalistów (pismo poniżej)
 • W imieniu Prezesa ORL Roberta Stępnia i Wiceprezesa ORL Jacka Tętnowskiego przesyłam w załączeniu zaproszenie na Ogólnopolski Bal Lekarza, który odbędzie się w sobotę 12 stycznia 2019 r. w Krakowie w Muzeum Lotnictwa Polskiego, z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości wśród wszystkich zainteresowanych osób.

 • w załączeniu  pismo od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – odpowiedź w sprawie procesów dekontaminacji (testów biologicznych)..

  poniżej przedstawiamy notatkę Zespołu Radców Prawnych NIL odnośnie ochrony wizerunku osób wykonujących zadania na rzecz samorządu lekarskiego.

 • Sprzedam działka budowlaną  z pozwoleniem na budowę Domu Pomocy Społecznej   tel. 502 322 747
 • VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica 2018” zgłoszenia do 22 września. (info do pobrania pdf poniżej)
 • Ogólnopolska Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy pod  hasłem „Światło,  barwa,  cisza”. W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem - „Światło,  barwa,  cisza” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.
 • w załączeniu skany Komentarza Glównego Inspektora Sanitarnego dot. zakresu stosowania wymagań łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu szczepionek w podmiotach leczniczych
 • w załączeniu pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie kandydatów na lekarza sądowego

 • Wzór Wniosku i Oświadczenia  dla lekarzy POZ posiadających specjalizację (do pobrania poniżej)

 • Wzór  Wniosku  i  Oświadczenia  dla lekarzy  udzielających świadczeń w zakresie POZ przez okres  nie krótszy  niż 10 lat  przed dniem 29.09.2017. (do pobrania poniżej)

 • Urząd Marszałkowski poszukuje kandydatów na Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie (do pobrania poniżej poniżej pismo Pana Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego)

 • nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023 (info do pobrania poniżej)