wpis do CEIDG - Ważna informacja dla lekarzy prowadzących praktyki lekarskie.

Ważna informacja dla lekarzy prowadzących  praktyki lekarskie.

Z dniem 30 kwietnia 2018r weszła w życie ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  / Dz.U.18.647/.

 

Zgodnie z art 5 tej ustawy wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

  1. imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL , o  ile taki posiada, oraz data urodzenia o ile nie posiada numeru PESEL
  2. numer identyfikacyjny REGON, o ile posiada
  3. dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy
  4. numer NIP, o ile posiada oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu
  5. informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy
  6. adres do doręczeń , oraz jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  7. inne dane kontaktowe przedsiębiorcy  / adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu o ile zostały zgłoszone do wniosku o wpis do CEIDG
  8. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej wg PKD.

Pozostałe dane objęte wpisem reguluje art 5 ust 2 ustawy .

 

Z informacji uzyskanej z Ministerstwa do spraw Gospodarki wynika, że przedsiębiorca będzie podlegał wykreśleniu z CEIDG za brak posiadania numeru PESEL  / przypominamy, że obowiązek wpisania numeru PESEL istnieje od 2011r / .

Przypominam  wszystkim lekarzom, szczególnie tym którzy rejestrowali praktyki lekarskie przed 2012 r. o konieczności uaktualnienia wszystkich danych podlegających wpisowi do CEIDG w Urzędzie Miasta lub Gminy, aby uniknąć ewentualnego wykreślenia praktyki z tego powodu.

 

Radca prawny   :

Anna Bandelak

Obrazy

Powrót do aktualności