wzór oświadczenia lekarza - COVID

UWAGA!

Dot. oświadczeń ws. skierowań do pracy przy zwalczaniu epidemii

W związku z pytaniami o możliwość przesyłania do OIL w Rzeszowie oświadczeń potwierdzających istnienie przeciwwskazań do kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi informujemy, że obecnie brak jest podstaw prawnych do gromadzenia przez izbę takich danych. Z tych też względów aktualnie nie udostępniamy naszego wzoru oświadczenia.

Gotowy wzór oświadczenia dla członków OIL w Rzeszowie zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej niezwłocznie po ogłoszeniu w dzienniku ustaw „ustawy covidowej” z dnia 28.10. 2020r., którą Prezydent RP podpisał już 03.11. br. (niestety bez opublikowania w dzienniku ustaw jest ona nieważna). Dopiero z momentem jej wejścia w życie nałożony zostanie na izby lekarskie obowiązek przekazania Wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia wykazu członków izby, którzy mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zapewniamy, że przed wejściem w życie tej ustawy OIL w Rzeszowie nie przekaże żadnych list.

I choć w Internecie publikowane są różne oświadczenia, prosimy nie przesyłać ich do izby ze względu na brak podstaw prawnych do ich gromadzenia w zw. z RODO.

Dlatego bardzo prosimy na bieżąco śledzić nasze komunikaty w tej sprawie.


 

OŚWIADCZENIE LEKARZA / LEKARZA DENTYSTY

o  nie podleganiu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

 

Obrazy

Powrót do aktualności