Kliniczny Szpital nr 2 w Rzeszowie - pilna potrzeba wsparcia 4 lekarzy anestezjologów do pracy przy zwalczaniu SARS-CoV-2

W związku z pismem z dnia 4 listopada br. Pani Barbary Rogowskiej – Dyrektora Klinicznego Szpitala Nr 2 w Rzeszowie, przesłanym do Wojewody Podkarpackiego, w sprawie skierowania 4 lekarzy anestezjologów do pracy w wyż. wym. podmiocie leczniczym, stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie lekarzom anestezjologom zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania w KSW Nr 2, z siedzibą: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.

piosmo Pani Wojewody w załączeniu do pobrania na dole strony

Obrazy

Pliki do pobrania

KW_1544982_S_plik2.DOC
Powrót do aktualności