Apel do Dyrektorów Szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego oraz Stanowisko Okręgowego Rzecznika Opowiedzialności Zawodowej OIL w Rzeszowie

Dyrektorzy Szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej

Województwa  Podkarpackiego

Mam nadzieję, że ostatnie kilkanaście dni oraz ukazujące się codziennie aktualne doniesienia ze wszystkich krajów, uświadomiły wszystkim powagę sytuacji z jaką musimy się wszyscy zmierzyć w związku z pandemią wirusa SARS 2019-CoV-2.

Szczególną uwagę pragnę zwrócić na dramatyczną sytuację pracowników ochrony zdrowia we Włoszech, wśród których odsetek zakażonych jest zdecydowanie większy niż w całej populacji. Wynika to oczywiście z niewspółmiernie większego narażenia ale niestety również z bałaganu organizacyjnego oraz braku właściwych zabezpieczeń.

Szanując i doceniając pracę jaką wykonujecie zarządzając podległymi placówkami ochrony zdrowia, chciałbym swym listem przypomnieć niektórym z Państwa, że to my lekarze wraz z pozostałymi pracownikami szpitali, przychodni i gabinetów pracujemy na tzw. „pierwszej linii frontu” i to my mamy największe prawo oceniać obecne zagrożenie związane z pandemią.

W związku z napływającymi do Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie niepokojącymi sygnałami od lekarzy i lekarzy dentystów (pracujących w placówkach publicznych służby zdrowia oraz w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia) a dotyczącymi przypadków beztroskich, bezmyślnych a czasem skandalicznych zachowań niektórych osób  z kadry zarządzającej zwracam się z prośbą o:

-  Zaprzestanie bagatelizowania sytuacji („…proszę nie przesadzać i nie siać paniki…”)

-  Zintensyfikowanie działań w celu zapewnienia całemu personelowi właściwej odzieży materiałów ochronnych zabezpieczających przed zakażeniem wirusem podczas świadczenia pracy

- Nawiązanie ścisłej współpracy z lekarzami celem uzgadniania optymalnej organizacji pracy w każdej jednostce.

-  Przestrzeganie standardów WHO dotyczących zabezpieczenia podczas pandemii.

dr n.med. Wojciech Domka

Prezes ORL w Rzeszowie

 

lek. Krzysztof Marchewka

Przewodniczący Komisji Etyki ORL w Rzeszowie

Do wiadomości :

- Marszałek Województwa Podkarpackiego

- Wojewoda Podkarpacki

- Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

- Porozumienie Podkarpackie Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

ORL/640/3/2020                                                                                                   23.03.2020 r.

Powrót do aktualności